"SMB - Mehanizacija i transport"
Subotica, Čantavirski put bb

Radno vreme: 07-21h
Radnim danima i subotom

Tel/Fax:  
024-566-076
Direktor:
024-566-062
Baza GM:
024-566-041
Transport:
024-566-096
Finansijska služba:
024-566-037, 566-248
Održavanje:
024-566-073
Tehnički pregled:
024-566-038

E-mail:
smb-mehan@eunet.rs
Web:
www.smb.backabanat.com
 

 
 
Dokumenti:

 
- Zapisnik sa redovne sednice skupštine akcionara 24.06.2019.
 
- Poziv za skupštinu akcionara 24.06.2019.
 
- Zapisnik sa vanredne sednice skupštine akcionara 18.04.2019.
 
- Poziv za vanrednu sednicu skupštine akcionara 18.04.2019.
 
- Poziv za skupštinu akcionara 25.06.2018.
 
- Zapisnik sa 15. redovne godišnje skupštine akcionara
 
- Poziv za skupštinu akcionara 19.06.2017.
 
- Godišnji izveštaj za 2016. godinu
 
- Poziv za skupštinu akcionara 20.06.2016.
 
- Godišnji izveštaj za 2015. godinu
 
- Godišnji izveštaj za 2014. godinu
 
- Finansijski izveštaj za 2014. godinu: p01, p02, p03, p04, p05
 
- Sazivanje skupštine akcionara 24.08.2015.
 
- Izveštaj sa Skupštine akcionara 16.06.2014.
 
- Godišnji dokument o objavljenim informacijama
 
- Poziv za skupštinu akcionara
 
- Godišnji izveštaj za 2013. godinu
 
- Poziv za skupštinu akcionara
 
- Godišnji izveštaj o objavljenim informacijama
 
- Godišnji izveštaj za 2012. godinu
 
- Godišnji izveštaj za 2011. godinu

---------------------------------------------------------
 
Delatnost:
- Usluge u građevinarstvu
- Vertikalni transport - kranskim dizalicama
- Prevoz robe u drumskom saobraćaju
- Automatske praonice za teretna i putnička vozila
- Tehnički pregled (Radno vreme: radnim danima 07-19h, subotom 07-13h)
- Osiguranje u saradnji sa DDOR AD Novi sad (Auto-odgovornost, zeleni karton, putničko-zdravstveno   osiguranje)
- Kompletna registracija vozila - do 12 mesečnih rata
 
Pogledajte cenovnik naših usluga